Ordningsföreskrifter för Bostadsrättsföreningen Tonfisken

§1

Ägare av djur är ansvarig för att dessa ej för oljud eller förorenar inom föreningens utrymmen.

§2

All körning med fordon på gården är förbjuden. Cyklar skall parkeras vid cykelställen alt. i cykelförrådet. Cyklar skall föras till och från cykelförrådet via garageporten, ej via hissen. Cyklar får ej ställas mot fasaden.

§3

För tork/mangelrummet finns anvisningar enligt särskilt anslag.

§4

Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma utrymmen. Vid rökning utomhus på lägenheternas uteplatser eller balkonger ska hänsyn tas till närboende.

§5

Verksamhet som kan antas störa grannarna får normalt ej förekomma mellan kl 22.00-07.00 (helger 23.00-10.00). Om du tror att någon verksamhet i din lägenhet kan verka störande, bör du tala med dina närmaste grannar.

§6

Föremål tillhöriga enskild medlem får med hänsyn till utrymning, brandskydd och städning ej förvaras i trappuppgång eller andra gemensamma utrymmen eller på gården. Ev. dörrmatta (som städas av medlemmen) får läggas utanför lägenhetsdörren. Ingen förvaring är tillåten på garageplatsen förutom eventuell bagagevagn.

§7

Följ anvisningarna för resp. kärl i soprummet. Avfall som ej kan kastas i därför avsedda kärl skall bortforslas av medlemmen.

§8

Mata ej fåglar eller andra vilda djur inom föreningens område.

§9

Grillning får ske på föreningens gemensamma uteplats. På marklägenheternas uteplatser samt på balkonger får grillning endast ske med el- eller gasolgrill. Eventuell grillning får inte utföras så att föreningens egendom skadas eller så att övriga medlemmar utsätts för obehag.

§10

Någon håltagning får ej ske i den putsade fasaden för montering av vädringsställ, markiser eller andra föremål. Det tunna fasadskiktet är ej bärande. Balkongväv som förorenats av t.ex. alger bör nedmonteras, tvättas eller bytas ut, se anslagstavlan i entrén.

§11

Det är inte tillåtet att montera en motordriven fläkt i spiskåpan. Fläktar på vinden svarar för ventilationen av kök/spiskåpor och övriga utrymmen.

§12

Kontakta styrelsen om något är oklart. Rapportera även sådant som kan vara av betydelse för föreningen.

§13

Tänk på att vårda föreningens gemensamma egendom!

Styrelsen Brf. Tonfisken