Kort om föreningen

Bostadsrättsföreningen Tonfisken är ett JM-projekt och inflyttningen skedde 2001. Fastigheten ligger vid Limhamns Torg och består av två hus där A-huset vätter mot Linnégatan och B-huset mot
Birger Jarlsgatan.

Fakta

  • 20 lägenheter med bostadsrätt
  • Samtliga garageplatser (19 st) har utrustats med system för laddning av elbilar
  • Internet och Kabel-TV via ComHem
  • Byggnad för källsortering
  • Centraldammsugare

Mätning av radon

Mätning av radon gjordes under februari, mars och april 2020 i åtta lägenheter, fyra i varje hus och på varje våningsplan.

Resultaten är mycket bra – i sju av lägenheterna låg värdena under detekterings-gränsen och i en lägenhet strax över, men långt under gränsvärdet. En trolig anledning till det lite högre värdet berodde på att lägenheten var delvis obebodd under mätperioden vilket ger lägre luftomsättning genom öppna fönster etc.

Årsredovisningen 2023

Här hittar du vår årsredovisning.[PDF 20MB]

LADDA NER


Stadgar

Här hittar du våra stadgar. [PDF]

LADDA NER


Protokoll från årsstämman 2024


LADDA NEROrdförande

Per Lindell


V Ordförande

Christer Trulsson


Sekreterare

Torbjörn Johansson


Ledamot

Henrik Hofvander


Suppleant

Tommy Falk


Suppleant

Monica Lindskog


Suppleant

Lars Åke Cleasson

Föreningens revisorer

Tanyel Eren | Grant Thornton

För fakturering

BRF Tonfisken - SBCID 9708
C/O SBC
Box 5
85102 Sundsvall


Fakturor kan mailas direkt till SBC mailfaktura@sbc.se

Ange tydligt BRF Tonfisken och SBCID 9708